TESİSİMİZ

Kuru üzümler , kasalarda ya da dökme olarak işletmemize teslim edilir. İşletmemize gelen hammaddenin laboratuar personeli tarafından kalite kontrolü yapılır, kontrol sonucu uygun olan hammaddenin kabulü yapılır ve hammadde deposuna alınır. Proses aşamasında; üzümler önce yıkanır, son teknoloji makinelerimizde yabancı maddelerinden ayrılır ve son olarak paketlenir.